CUSTOMER CARE

United Kingdom, LONDON

 

contact: Istanbul, Turkey

 

© 2016 | GAEL LONDON  

STAY CONNECTED

  • Beyaz Pinterest Simge
  • Beyaz Instagram Simge
  • Beyaz Facebook Simge

BE OUR FRIEND

Gael London is a luxury swimwear brand. Gael adresses the woman who is bold, modern, chic and the most important of all who deserves the best and dare to wear... 

Search
  • Alexa Hotz

Contemporary Art Museum.

Contemporary Istanbul, her yıl Eylül ayında Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini Avrupa ve Asya’nın buluşma noktasında bir araya getiriyor ve İstanbul’u merkezine alarak 13 yıldır şehrin gelişen sanat sahnesi, büyüyen sanat pazarı ve koleksiyonerler için bir platform oluşturuyor.
Emre Namyeter


Çalışmalarının merkezine “görsel algı” ve onun varyasyonlarını yerleştiren Emre Namyeter,  izleyiciye algının, insanların çevresine anlam verebilmek için duyusal izlenimlerini organize edip, yorumladıkları bir süreç olarak tanımlanabileceğini gösteriyor. Bu noktada sanatçı formel olarak soyut sanata yakın gerçekleştirdiği çalışmalarıyla, izleyiciyi sadece tarihsel bir an’a değil, bir tür zaman-ötesine taşımaktadır. 

Emre Namyeter’in üretimlerinde yapılar, modülasyonlar ve titreşimler göz ve nesne ilişkisinden hareketle izleyicinin görme sürecini etkilemektedir. Bu süreçte, yapıtların nasıl olduğuyla değil, algı sürecinde, aslında “izleyicilerin” nasıl olduklarıyla ilgili olduğunu görülecektir. Çizgi, renk, biçim, hareket, örüntü ve dokuyu kullanarak Namyeter, izleyicinin her bir yapıtta kendi gerçekliğini oluşturmasını istemekte. Devrim Erbil "İstanbul Galatandan Bir Bakış"

Devrim Erbil, geleneksel tasvir sanatımızdan ve minyatürden esinlenerek çizgisel bir istif beğenisini derinlikten kaçan bir yüzey duyarlığını geliştirmeye çalışmıştır. Resimlerinde çizgi, genellikle temel işlevi üstlenmiş, renkse onu ikinci planda tamamlayan bir öğe yerine geçmiştir. Ayrıca doğa gözleminin, bir tutku ölçüsünde resmine girmiş olması, sanatçıyı yöresel izlenimlere yöneltmiştir.
Ergin Inan "Ben mi?"

Eserlerinde çok farklı malzeme ve teknikten yararlanan İnan, tuvalin yanı sıra ahşap, duralit, kağıt ya da el yapımı özel kağıtlar vb. taşıyıcılar üstüne yağlıboya, suluboya, tempera, renkli mürekkep ve kolaj gibi değişik teknik ve malzemeler kullanır.